Lietuvos policijos parką papildė naujas Volkswagen

2015.03.20 d. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gavo naudojimui iš UAB „Moller Auto Alytus“ mikroautobusą Volkswagen Transporter kombi, pritaikytą tarnybiniams šunims pervežti.

Automobilis įsigytas supaprastinto atviro konkurso būdu ir kainavo 40.250,-EUR. Pirkimas buvo finansuojamas iš IŠORĖS SIENŲ FONDO DALIES „SPECIALIOJI TRANZITO SCHEMA“ 2013 M. METINĖS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. ISF13/3.5.1.7-2.2 „TARNYBINIŲ ŠUNŲ, KINOLOGINĖS ĮRANGOS IR TRANSPORTO PRIEMONĖS ŠUNIMS PERVEŽTI ĮSIGIJIMAS“.